FILMIAMATÖRISMIALANE KIRJANDUS

 
 

Hillar Uusi. Võru kinoamatöörid. Eesti NSV Rahvaloomingu Maja väljaanne. 46 lk. 1961.a.,Tallinn. Raamat käsitleb 1950-60-l aastatel Võrus aktiivselt tegutsenud filmiharrastajate tegevust.Fotod.

Evald Vaher. Abiks kinoamatöörile.112 lk. 1967.a..Tallinn. Raamat käsitleb operaatoritöö välisvõtetel.Illustr.

Jaak Järvine, Kaarin Birkan." Eesti amatöörfilm". Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu väljaanne. 102 lk. 1986.a. Raamatus antakse ulatuslik ülevaade meie harrastusfilmi ajaloost 1920-st aastatest kuni 1986.a. Ära on toodud meie filmiamatööride esinemise tulemused rahvusvahelistel, üleliidulistel, regionaalsetel ja vabariiklikel festivalidel. Raamatus on inglise-, saksa- ja prantsusekeelsed resümeed. Fotod.

Jaak Järvine. "Eesti Amatöörfilm II". Eesti Filmiamatööride Liidu väljaanne. 62 lk. 1996.a. Raamatus antakse ülevaade olulisematest sündmustest meie harrastusfilmis aastatel 1986-1996. Ära on toodud meie filmiamatööride esinemise tulemused rahvusvahelistel, üleliidulistel, regionaalsetel ja vabariiklikel festivalidel. Raamatus sisaldub meie filmiamatööride mitmesugustel väljaspool Eestit toimunud festivalidel, konverentsidel, seminaridel jne viibimise kroonika. Fotod.

Jaak Järvine. "Eesti Amatöörfilm III". Eesti Filmiamatööride Liidu väljaanne. 140 lk. 2000.a. Raamatus antakse ülevaade olulisematest sündmustest meie harrastusfilmis aastatel 1996-1999. Ära on toodud meie filmiamatööride esinemise tulemused rahvusvahelistel ja üleriigilistel festivalidel. Raamat sisaldab filmiamatööride meenutusi,valiku meie ajakirjanduses ilmunud harrastusfilmialastest artiklitest ja In Memoriam. Raamatus on meie filmiamatööride mitmesugustel festivalidel, konverentsidel, seminaridel jne. viibimise kroonika aastate 1957-1985 ja 1997-2000 lõikes.Raamatus on ära toodud aastatel 1927-1999 põhiliselt Eesti ajakirjanduses ilmunud filmiamatörismialaste artiklite kommenteeritud loend. Fotod.

Tõnu Aru. "Tõnu Aru filmid". 67 lk. 2000.a. Raamatus antakse ülevaade Eesti tuntuima filmiharrastaja Tõnu Aru loomingulisest teest. Raamatus on ära toodud Tõnu Aru poolt tehtud filmide kommenteeritud loend. Raamat sisaldab Tõnu Aru esinemise tulemused rahvusvahelistel, üleliidulistel, regionaalsetel ja vabariiklikel festivalidel. Fotod.

"Videoaabits". 303 lk. 2000.a. Koostanud Rein Viru ja Olev Viitmaa. Autoriseeritud tõlge S.B.Sinetski ja K.G.Jeršovi väljaannetest. Kasutatud on A.Nahkuri ja O.Viitmaa materjale. Käesolev kogumik-käsiraamat on esmakordselt eesti keeles ilmuv abivahend videovõtetega tegelevatele inimestele, milles käsitletakse materjale alates kaamerate tutvustusest ja filmiõpetusest kuni seletava sõnaraamatuni.

Jaak Järvine "Eesti Amatöörfilm IV". Eesti Filmiamatööride Liidu väljaanne. 66 lk. 2003. Ära on toodud Eesti filmiamatööride esinemise tulemused rahvusvahelistel ja üleriigilistel festivalidel aastatel 2000-2003. Raamatus on meie filmiamatööride mitmesugustel festivalidel ja muudel kohtumistel viibimise kroonika aastate 2000-2003 aa. lõikes. Antud on ka ülevaade aastatel 2000-2003 eesti ajakirjanduses ilmunud filmiamatörismialaste artiklite kommenteeritud loend.

Jaak Järvine. “Vzgljad v proshloje” (“Vaade minevikku”). Endise Nliidu ja Balti riikide filmiamatörismi lühiajalugu. 545 lk., 2005. vene k..

Jaak Järvine. „Eesti Amatöörfilm V“. Eesti Filmiamatööride Liidu väljaanne. 172 lk., fotod. Raamatus antakse ülevaade meie harrastusfilmi arenguloost aastatel 2004-2011. Raamatus tutvustatakse Eesti üleriigilisi ja kohalikke festivale. Eraldi on vaatluse all välisfestivalid. Tuuakse ära festivalide tulemused. Lugeja saab valikuliselt ülevaate festivalidele esitatud filmidest, samuti Eesti harrastusfilmijate viibimisest mitmesugustel väljaspool Eestit toimunud festivalidel, seminaridel jne. aastatel 2004-2011. Raamatus on eraldi osa In Memoriam. Väljaande lõpus on aastatel 2004-2011 Eesti ajakirjanduses ilmunud filmiamatörismialaste artiklite kommenteeritud bibliograafiline loend. Raamat ilmus Eesti Kultuurkapitali toetusel.